วิธีการ install SSL let’s encrypt WHM

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ Thu, 27 Apr 2023 เมื่อ 03:04 PM โดย Pattapong Y.

  1. log in เข้า root SSH เพื่อ ใช้ command line install ครับผม

    หลังจากเข้าแล้ว ใช้คำสั่ง

    /usr/local/cpanel/scripts/install_lets_encrypt_autossl_provider


    หลังจาก install เรียบร้อย

  2. หลังจากนั้นเข้าไปในหน้า WHM เพื่อไปเปิด enable ssl ครับ https://.................:2087

  3. ทำตามดังภาพ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว