ระบบติดต่อเรา (Contact Management)

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ วันพุธ, 27 ธันวาคม, 2023 เมื่อ 2:24 PM โดย Eakkawat Rodpongsa

ระบบติดต่อเรา แบ่งตามกลุ่มขั้นตอนดังนี้

  1. การใส่ที่อยู่ในติดต่อเรา
  2. การใส่แผนที่ Google Map
  3. การเพิ่มฟอร์มติดต่อเรา
  4. การแก้ไขฟอร์มติดต่อเรา

 


1.การใส่ที่อยู่ในติดต่อเรา2.การใส่แผนที่ Google Map ในติดต่อเรา

2.1 เปิดแผนที่ Google Map ใน browser
2.2 กดปุ่มแชร์
2.3 เลือก embed map และ copy โค้ดทั้งหมด


 2.4 นำโค้ดมาใส่ในช่องรายละเอียด

2.5 เลือก Insert>Media>Embed และนำโค้ดมาใส่


3.การเพิ่มฟอร์มติดต่อเรา


4.การแก้ไขฟอร์มติดต่อเรา

-สามารถกดซ่อน (ข้อ3) 

-สามารถแก้ไขฟอร์ม (ข้อ4) 

-สามารถลบฟอร์ม (ข้อ5)

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว