ขั้นตอนขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลบริการ Z.com

สร้างโดย Nuttawat Trongjindarat, แก้ไขเมื่อ วันพุธ, 10 กรกฎาคม เมื่อ 11:52 AM โดย Nuttawat Trongjindarat


ขั้นตอนขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลบริการ Z.com มีทั้งหมด 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.กรอกข้อมูลบนแบบฟอร์มและจัดเตรียมเอกสาร
2.ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่อีเมล contact@netdesignhost.com

รายละเอียดขั้นตอนขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลบริการ Z.com (สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนในนามนิติบุคคลเท่านั้น)    ขั้นตอนที่ 1 : ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม โดยคลิกที่ไอคอนทางซ้ายมือ

    เพื่อกรอกข้อมูลบนเอกสารให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 2 : ท่านจะต้องจัดเตรียมเอกสารอื่น ๆ ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้ และกรอกข้อมูลบนเอกสารขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลให้ครบถ้วน (เอกสารด้านบนเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น)


หลังจากดำเนินการด้านเอกสารเรียบร้อย รบกวนส่งอีเมลแจ้งความประสงค์มาที่ contact@netdesignhost.com เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขข้อมูลตามลำดับ


หมายเหตุ : ให้แนบเอกสารดังนี้ประกอบด้วย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท

1.สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 3เดือน)

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการบริษัทที่ลงนามบนเอกสารฉบับนี้และผู้ดูแลใหม่


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว