ขั้นตอนการจัดการสินค้า เพื่อแสดงบน Website

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ Fri, 19 Jan 2024 เมื่อ 12:27 PM โดย Eakkawat Rodpongsa

ระบบสินค้า ระบบสินค้าเป็นระบบเกี่ยวกับการตั้งค่าเกี่ยวกับสินค้า เช่น คลังสินค้า การจัดส่งสินค้า และรวมไปถึงการชำระเงิน ซึ่งจะประกอบไปด้วยระบบย่อยดังนี้

1. การตั้งค่า- ตั้งค่าระบบสินค้า

1. เป็นการกำหนดค่าข้อมูลของสินค้า การเปิดใช้งานเงื่อนไขหรือฟังก์ชั่นที่ต้องการใช้งานกับสินค้าหากต้องการใช้งานฟังก์ชั่นใดสามารถเลือกเปิดใช้งานได้


- จัดการรานค้า/ระบบสินค้าตั้งค่าการสั่งซื้อ

1. เลือกการเปิดใช้ส่วนลดและคูปอง

2. กำหนดภาษี โดยสามารถเลือกได้ว่า ไม่ใช่ภาษี แยกภาษีออกจากราคาสินค้า หรือรวมภาษีในราคาสินค้า

3. กำหนดให้มีค่าจัดส่ง (เปิด/ปิด) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม save เพื่อทำการบันทึก

ตั้งค่าการจ่ายเงินPayment management

4. กำหนดช่องทางการจ่ายเงิน โดยสามารถเลือกได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ ชำระเงินผ่านธนาคาร ชำระเงินผ่านระบบ Paypal และเก็บเงินปลายทาง จากนั้นกด save  

ตั้งค่าการตัดสต๊อกสินค้า Stock Setting 

5. การเปิดใช้งานระบบสต๊อกสินค้า 

6. กำหนดค่าให้จำนวนสินค้าคงเหลือจะถูกย้ายไปเพิ่มในจำนวนสั่งจอง 

7. กำหนดค่าให้จำนวนสินค้าที่สั่งจองจะถูกตัดเป็นขาย จากนั้นกดบันทึก  - ตั้งค่าใบเสร็จ ตั้งค่าใบกำกับภาษีแบบเต็ม 

1. เพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อบริษัท และที่อยู่  

2. เพิ่มเบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ กำหนดค่าให้แสดงชื่อเว็บไซต์ที่ใบเสร็จ และกำหนดการแสดงผล  3. เพิ่มหมายเหตุ 

กด save เพื่อบันทึก  


ตั้งค่าใบตั้งค่าใบแปะหน้าส่งของ 

1. เพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อบริษัท และที่อยู่  

2. เพิ่มเบอร์โทรศัพท์ และเบอร์โทรศัพท์มือถือ  

3. กำหนดค่าให้แสดงชื่อเว็บไซต์และสถานะการเปิดใช้ฟังก์ชั่น กดที่ปุ่ม save เพื่อบันทึกการตั้งค่า  ตั้งค่าใบแปะหน้าส่งของ ( ในหน้าแสดงรายการขายสินค้าเมื่อกดสั่งพิมพ์ ) 

1. กำหนดการเปิดใช้งานของฟังก์ชั่น เช่น หมายเหตุ ที่อยู่ หัวใบเสร็จ จากนั้นกดบันทึก  


ตั้งค่าสถานะการส่งสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ 

1. กำหนดการรูปแบบการแสดงผล  

2. กำหนดวันที่ในการแสดงสถานะการส่งสินค้า  

3. กำหนดการเปิดใช้งานฟังก์ชั่น จากนั้นกด save เพื่อทำการบันทึก
 

รายการสั่งชื้อที่ทำการจัดเก็บไว้ 

1. แสดงรายการสินค้าที่ทำการจัดเก็บไว้


2. การจัดการรายสั่งซื้อ เมื่อคลิกที่ฟังก์ชั่นแล้วจะแสดงหน้าจอดังภาพ เป็นหน้าเกี่ยวกับการแสดงรายการสั่งซื้อจากลูกค้าทั้งหมด 

1. เรียกดูรายละเอียดการสั่งซื้อ

 2. พิมพ์หน้ารายการสั่งซื้อ 

3. ปุ่ม ช่วยเหลือ ซึ่งเมื่อคลิกแล้วจะแสดงวิธีการใช้งานและคู่มือ 

4. ค้นหารายการสั่งซื้อที่ต้องการ 

5. ฟังก์ชั่นการกรองการค้นหารายการสั่งซื้อ 

6. สามารถสั่งพิมพ์รายการสั่งซื้อที่เลือกดู 

7. สามารถลบรายการสั่งซื้อที่ไม่ต้องการได้ 

8. เลือกสถานะการแสดงผลการสั่งซื้อ เช่น ยืนยันการสั่งชื้อ หรือ จัดส่งแล้ว


3. จัดการสินค้า เป็นฟังก์ชั่นสำหรับจัดการสินค้า เช่น เพิ่ม แก้ไข หรือลบ สินค้า และจัดการส่วนลด คูปอง 

- เพิ่มหรือแก้ไขสินค้า 

1. ปุ่มสำหรับเพิ่มสินค้า 

2. ช่องสำหรับค้นหาสินค้า โดยการพิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการค้นหา 

3. เป็นส่วนสำหรับการจัดการ เช่น กำหนดสถานะการแสดงผลของสินค้า แก้ไข คัดลอก แปลภาษา หรือลบสินค้านั้นๆ

การเพิ่มสินค้า 

1.1 เลือกหมวดหมู่สินค้า หากยังไม่มีสามารถเพิ่มหมวดหมู่ได้โดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่มหมวดหมู่ 

1.2 กรอกชื่อสินค้า

1.3 เพิ่มคำอธิบายของสินค้า


1.4 เพิ่มรายละเอียดของสินค้า 

1.5 เพิ่ม tags ของสินค้า เพื่อง่ายต่อการค้นหา 

1.6 การกำหนดสถานะการแสดงผลของสินค้า 

1.7 กำหนดสถานะรองรับการใช้งาน SEO (Search Engine Optimization) 


1.8 การกำหนดราคาสินค้า รวมไปถึงเงื่อนไขส่วนลดในราคาสินค้า 


- จัดการขนาดสินค้า 

1. จัดการขนาดสินค้า เช่น แก้ไข คัดลอก แปลภาษา หรือลบ ขนาดสินค้านั้นๆ 

2. เพิ่มขนาดสินค้า โดยกรอกขนาด ประเภท จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "เพิ่มขนาดสินค้า" 

 


- จัดการคลังสินค้า 

1. การเลือกเปิดใช้งานระบบคลังสินค้า 

2. การปิดใช้งานระบบคลังสินค้า 

3. ดาวน์โหลดคลังสินค้า 

4. ฟังก์ชั่นช่วยเหลือ ซึ่งเมื่อคลิกแล้วจะสามารถเลือกให้แนะนำการใช้งาน หรือศึกษาตามคู่มือการใช้งาน 

5. ช่องสำหรับค้นหาโดยพิมพ์ข้อความลงไปในกล่องข้อความ 

6. กำหนดค่าเปิด/ปิดสถานะการแสดงผลของระบบคลังสินค้า  


- จัดการความคิดเห็นสินค้า 

1. ช่องสำหรับค้นหาโดยพิมพ์ข้อความลงไปในกล่องข้อความ 

 2. ส่วนที่แสดงความคิดเห็นของสินค้า  

3. สามารถเลือกลบความคิดเห็นที่ไม่ต้องการได้   

4. กรองข้อมูลเพื่อเรียกดูความคิดเห็นของสินค้าแต่ละชิ้น  


- จัดการส่วนลด  

1. ปุ่มเพิ่มส่วนลด   

2. ช่องสำหรับค้นหาส่วนลดโดยการพิมพ์ข้อความลงไป   

3. เป็นส่วนสำหรับจัดการส่วนลด ตั้งค่าสถานะแสดงผล แก้ไข หรือ ลบ   

4. ลบส่วนลดที่เลือกไว้   

5. กรองข้อมูลเพื่อเรียกดูส่วนลดของสินค้าแต่ละชิ้น  

 

การเพิ่มส่วนลด  

1.1 เลือกหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการให้มีส่วนลด   

1.2 กำหนดเงื่อนไขในการลดราคาสินค้า  

1.3 เลือกรูปแบบส่วนลดเป็นจำนวนเงินหรือเปอร์เซ็น จากนั้นกำหนดส่วนลด   

1.4 กำหนดเวลาเริ่มใช้งานและสิ้นสุดของส่วนลด   

1.5 กำหนดสิทธิ์ผู้ที่ได้รับส่วนลด และเลือกสถานะการเปิดใช้งานของฟังก์ชั่นส่วนลด   

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม save เพื่อทำการบันทึกผล  


- จัดการคูปอง 

1. ปุ่มเพิ่มคูปอง  

2. ช่องสำหรับค้นหาคูปองโดยการพิมพ์ข้อความลงไป 

3. เป็นส่วนสำหรับจัดการคูปอง ตั้งค่าสถานะแสดงผล แก้ไข หรือ ลบ  

4. ลบคูปองที่เลือกไว้  

 

การเพิ่มคูปอง  

1.1 กรอกชื่อคูปอง   

1.2 เพิ่มโค้ดคูปองหรือสามารถกดให้ระบบสุ่มโค้ดคูปองอัตโนมัติ   

1.3 กำหนดจำนวนครั้งที่ใช้โค้ดได้   

1.4 กำหนดส่วนลด / สกุลเงินที่ใช้ร่วมกับคูปอง   

1.5 กำหนดเวลาเริ่มและสิ้นสุดการใช้งานคูปอง   

1.6 กำหนดสถานะการเปิดใช้งานของคูปอง 

จากนั้นกด save เพื่อบันทึกการตั้งค่าทั้งหมด


4. จัดการหมวดหมู่/กลุ่มสินค้า  เป็นฟังก์ชั่นสำหรับจัดการหมวดหมู่สินค้าและจัดการกลุ่มสินค้า   

- จัดการหมวดหมู่สินค้า  

1. ปุ่มสำหรับสร้างหมวดหมู่สินค้า   

2. การเลือกให้แสดงข้อมูลตามลำดับชั้น  

3. ช่องสำหรับค้นหาโดยพิมพ์ข้อความลงไปในกล่องข้อความ   

4. เป็นส่วนสำหรับจัดการหมวดหมู่สินค้า เช่น จัดเรียงตามตัวอักษร A-Z รวมไปถึงกำหนดเปิดการใช้งานสถานะ   

5. การเรียงหมวดหมู่ตามตัวอักษรขึ้นต้น A-Z   

6. ลบข้อมูลที่เลือก 

 

การเพิ่มหมวดหมู่สินค้า  

1. เลือกหมวดหมู่หลัก   

2. กรอกชื่อหมวดหมู่   

3. เพิ่มรายละเอียดของหมวดหมู่   

4. เป็นส่วนกำหนดค่าในการแสดงผลและรองรับฟังก์ชั่น SEO   

กดปุ่ม save เพื่อบันทึกการตั้งค่า  

 

- จัดการกลุ่มสินค้า 

1. ปุ่มเพิ่มกลุ่มสินค้า   

2. สำหรับค้นหาโดยสามารถพิมพ์ข้อความลงในกล่องข้อความ   

3. เป็นส่วนจัดการกลุ่มสินค้า เช่น แก้ไข กำหนดสถานะแสดงผล  

4. การจัดเรียงกลุ่มสินค้าด้วยตามตัวอักษร A-Z   

5. ปุ่มลบกลุ่มสินค้าที่เลือก  


การเพิ่มกลุ่มสินค้า 

1. กรอกชื่อกลุ่มสินค้า  

2. เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มสินค้า  

3. กำหนดค่าเกี่ยวกับกลุ่มสินค้า เช่น เพิ่มรูป เพิ่มสินค้ารายการอื่นๆ เข้าร่วมกลุ่ม หรือรวมไปถึงกำหนดสถานะการแสดงผล  

คลิกที่ปุ่ม save เพื่อเป็นการบันทึก 


5. จัดการการจัดส่งสินค้า เป็นฟังก์ชั่นสำหรับจัดการการขนส่งสินค้าเกี่ยวกับ ผู้จัดส่ง ราคาจัดส่ง รายงานการจัดส่งสินค้า  

- ผู้จัดส่ง 

1. ปุ่มเพิ่มผู้จัดส่ง   

2. สำหรับค้นหาโดยสามารถพิมพ์ข้อความลงในกล่องข้อความ   

3. จัดการผู้จัดส่ง เช่น กำหนดสถานะการเปิดใช้งาน แก้ไข หรือลบ  

4. การกำหนดค่าให้จัดเรียงตามตัวอักษร A-Z  

5. การลบข้อมูลผู้จัดส่งที่เลือกไว้ 


การเพิ่มผู้จัดส่ง 

1. กรอกชื่อผู้จัดส่ง   

2. กำหนดสถานะการเปิดใช้งาน  กดปุ่ม Save เพื่อบันทึก


- ราคาจัดส่ง 

1. ปุ่มเพิ่มการจัดส่ง

2. สำหรับค้นหาโดยสามารถพิมพ์ข้อความลงในกล่องข้อความ

3. จัดการการจัดส่ง เช่น กำหนดสถานะการเปิดใช้งาน แก้ไข หรือลบ

4. การลบข้อมูลที่เลือกไว้ 

 

การเพิ่มการจัดส่ง 

1.1 เลือกหมวดหมู่ผู้จัดส่ง

1.2 เลือกประเภทการคิดค่าจัดส่ง

1.3 กำหนดค่าจัดส่ง 

1.4 เลือกสกุลเงิน 

1.5 กำหนดสถานะการเปิดใช้งาน กด save เพื่อบันทึก

 

-รายงานการจัดส่ง 

1. สำหรับค้นหาโดยสามารถพิมพ์ข้อความลงในกล่องข้อความ  

2. ส่วนที่แสดงรายงานการส่งสินค้า  

3. สำหรับลบข้อมูลที่เลือกไว้


 6. จัดการการชำระเงิน - รายละเอียดการชำระเงิน 

1. เพิ่มรายละเอียดการชำระเงิน เช่นภาพเลขบัญชีธนาคาร

2. กำหนดค่าการเปิดใช้งาน  กดปุ่ม save เพื่อบันทึก 

 

- การชำระเงินผ่านธนาคาร 

1.ปุ่มสำหรับเพิ่มบัญชีธนาคาร  

2. การกำหนดค่าให้จัดเรียงตามตัวอักษร A-Z  

3. การลบข้อมูลที่เลือกไว้  


- การเพิ่มบัญชีธนาคาร

 1.1 กรอกชื่อธนาคาร สาขา และประเภทบัญชี 

1.2 กรอกชื่อเจ้าของบัญชีและเลขที่บัญชี

1.3 กำหนดสถานะการเปิดใช้งาน 

 

- การชำระเงินออนไลน์

1. ฟังก์ชั่นรองรับการชำระเงินผ่าน paypal

2. ปุ่มเพิ่มบัญชีการชำระเงินออนไลน์

3. การลบรายการข้อมูลตามที่เลือกไว้


การชำระเงินผ่าน paypal

1.1 ปุ่มย้อนกลับไปหน้ารายการชำระเงินออนไลน์

1.2 ปุ่มเรียกดูคู่มือ

1.3 กรอก Client ID

1.4 กรอก Client Secret

1.5 กำหนดการเปิดใช้งานชำระเงินผ่าน paypal 

 


การเพิ่มบัญชีเพื่อชำระเงินออนไลน์

1.1 กำหนดรูปแบบการชำระเงินออนไลน์

1.2 กรอกชื่อบัญชี

1.3 กำหนดการคิดค่าบริการเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นหรือเป็นจำนวนเงิน

1.4 เพิ่มรายละเอียดในการชำระเงินออนไลน์

1.5 กำหนดสถานะการเปิดใช้งาน  


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว