ขั้นตอนขอคืนค่าบริการ Z.com

สร้างโดย Nuttawat Trongjindarat, แก้ไขเมื่อ วันพุธ, 10 กรกฎาคม เมื่อ 12:45 PM โดย Nuttawat Trongjindarat


ขั้นตอนขอคืนค่าบริการ Z.com มีทั้งหมด 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.แจ้งความประสงค์ไปที่อีเมล contact@netdesignhost.com

2.รอผลการพิจารณาจากทางบริษัทฯ อ้างอิงตาม "เอกสารนโยบายการคืนเงิน"
3.จัดเตรียมเอกสารทั้งหมดและส่งกลับมายังอีเมลฉบับเดิม

รายละเอียดขั้นตอนขอคืนค่าบริการ Z.com


ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ใช้บริการต้องแจ้งความประสงค์มาที่อีเมล contact@netdesignhost.com โดยใช้อีเมลที่ทำการสมัครสมาชิกและเปิดใช้บริการกับ Z.com เท่านั้น พร้อมระบุเหตุผลขอคืนค่าบริการอย่างชัดเจน


หมายเหตุ : เรื่องที่สามารถขอคืนค่าบริการได้มีดังต่อไปนี้

• หักภาษี ณ ที่จ่าย ย้อนหลัง

• ชำระเงินเกิน

• โอนเงินผิดบัญชี

• ไม่สามารถจดโดเมนได้กรณีที่ไม่มีเอกสารจดโดเมน .th
ขั้นตอนที่ 2 : ทางบริษัท เน็ตดีไซน์ โฮสต์ จำกัด ดำเนินการตรวจสอบพร้อมพิจารณาว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สามารถคืนค่าบริการได้หรือไม่ ตามเอกสารนโยบายการคืนเงิน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่าง


เอกสารนโยบายการคืนเงิน
ขั้นตอนที่ 3 : หากทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วสามารถคืนค่าบริการได้ เจ้าหน้าที่จะตอบกลับอีเมลเพื่อยืนยันให้ท่านทราบ โดยท่านจะต้องจัดเตรียมเอกสารทั้งหมด ตามเอกสารนโยบายการคืนเงิน และส่งกลับมาที่อีเมลฉบับเดิมหมายเหตุ : ทางเราจะดำเนินการคืนให้ตามข้อมูลที่ลงทะบียนสมาชิกเท่านั้น ซึ่งประเภทการลงทะเบียนมีทั้งบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคลบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว