intro ก่อนเข้าเว็บไซต์ / ตั้งค่า เปิด-ปิดเว็บไซต์

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ Wed, 27 Dec 2023 เมื่อ 02:15 PM โดย Eakkawat Rodpongsa

intro ก่อนเข้าเว็บไซต์

การใส่ intro ก่อนเข้าเว็บไซต์

ตั้งค่า เปิด-ปิดเว็บไซต์

การตั้งค่า เปิด-ปิดเว็บไซต์


การใส่ intro ก่อนเข้าเว็บไซต์

 ขั้นตอนที่ 1 เลือกระบบจัดการเนื้อหา 

ขั้นตอนที่ 2 เลือกระบบหน้า Intro  

ข้อ 1 ใส่รูปภาพตรงนี้ 

ข้อ 2 ใส่ข้อความได้ตรงนี้ 

ข้อ 3 เลือกว่าจะใช้พื้นหลัง / ใช้เป็นสี / ไม่ใช้พื้นหลังได้ที่นี่ 

ข้อ 4 เปิด-ปิดระบบ intro ที่นี่ 

ข้อ 5 กดบันทึกได้ที่นี่

คำแนะนำ
ลิงค์สำหรับกลับเข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ จะต้องมี /หน้าหลัก.html ตามหลังด้วย
เช่น http://yourdomain.shopup.com/หน้าหลัก.html


ตั้งค่า เปิด-ปิดเว็บไซต์

 เลือกตั้งค่าเว็บไซต์
 

ขั้นตอนที่ 1 เปิด-ปิดเว็บไซต์ที่นี่ 

ขั้นตอนที่ 2 หากปิดเว็บไซต์
สามารถใส่ข้อความหรือรูปภาพเพื่อแสดงว่าเว็บถูกปิดได้ที่นี่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว