เพิ่มเนื้อหาในเว็บเพจ (Content Management)

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ Wed, 27 Dec 2023 เมื่อ 02:22 PM โดย Eakkawat Rodpongsa

ใช้งานเว็บเพจง่ายๆ แบ่งตามกลุ่มขั้นตอนดังนี้

 1. ทำความรู้จักกับเครื่องมือการใช้งาน
 2. เพิ่มหมวดหมู่เว็บเพจ
 3. จัดการเว็บเพจ เพิ่ม /แก้ไข /ลบ
 4. ตัวอย่างการเพิ่มเนื้อหาลงในเว็บเพจ

1.ทำความรู้จักเครื่องมือการใช้งาน

 เครื่องมือใช้งานบ่อย ดังนี้
Insert : สำหรับอัพข้อมูลต่างๆ ดังภาพนี้
Table : สำหรับสร้างตารางลงข้อมูล
Insert/Edit Link : สำหรับใส่ url link ที่ต้องการคลิกแล้วเชื่อมไปยังที่อื่น
Insert/Edit Image : สำหรับอัพโหลดไฟล์ภาพ


2.เพิ่มหมวดหมูเว็บเพจ

 ไปยังระบบจัดการเนื้อหา เลือกระบบเว็บเพจ หมวดหมู่เว็บเพจ คลิก “เพิ่มหมวดหมู่”  ใส่ชื่อหมวดหมู่ที่ต้องการสร้าง แล้วกด  "บันทึก"


3.จัดเว็บเพจ เพิ่ม / แก้ไข/ลบ

จัดการเว็บเพจ คลิกเพิ่มเว็บเพจ เลือกหมวดหมู่เว็บเพจ กรอกชื่อเว็บเพจ, คำอธิบาย และกรอกรายละเอียด อัพโหลดรูปภาพ และ กด"บันทึก"


4.ตัวอย่างการเพิ่มเนื้อหาลงในเว็บเพจ

การเพิ่มคลิป  (Insert/Edit Clip)

หมายเหตุ: ลิงก์ที่นำมาใส่จะต้องคัดลอกจาก ช่อง URL ด้านบนเท่านั้น


การเพิ่มรูปภาพ (Insert/Edit Image)

 1. คลิกไอคอน "รูปภาพ" (inert/edit image ) เพื่อทำการเพิ่มภาพลงในเพจ
 2. คลิกไอคอน "แว่นขยาย" เพื่อทำการเบรารูปภาพจากระบบจัดการไฟล์ ( File Management)
 3. คลิกไอคอน "แผ่นดิสก์" เพื่อเรียกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
 4. เลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ กด open เพื่อเพิ่มภาพเข้าระบบจัดการไฟล์ (File Management)
 5. ดับเบิ้ลคลิกรูปภาพ ที่ต้องการใส่ในช่องรายละเอียด และปรับขนาดตามที่ต้องการ

การใส่ลิ้งค์ (URL Link) ในข้อความและภาพ (Insert/Edit Link)

 • ทำการไฮไลท์ข้อความต้องการใส่ลิ้งค์ เพื่อเมื่อคลิกแล้วให้เชื่อมไปยังข้อมูลอื่น
 • หลังจากนั้น คลิกรูป ไอคอน "ลูกโซ่" จะแสดง popup ให้กรอก url link ตามภาพ
 • กรอก url link ที่ต้องการ แล้วทำการ " บันทึก "

สร้างตารางใช้งานอย่างง่าย  (Table)

 • ใช้เครื่องมือ Table สร้างแถวและคอลัมน์ ที่ต้องการ
 • หลังจากนั้นใส่ข้อมูลในตาราง ดังภาพตัวอย่าง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว