สถานะโดเมน (Domain Status)

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ Thu, 27 Apr 2023 เมื่อ 02:32 PM โดย Pattapong Y.

 เมื่อทำการเช็ค Whois จะเห็น Status และรายละเอียดของโดเมน โดยจะยก Status ที่สามารถพบเห็นได้บ่อยตามรายละเอียดดังนี้

ตัวอย่างเว็ปเช็ค Whois : https://www.whois.com/whois/ 

 

Server Status Codes 

Domain Status

รายละเอียดสถานะ

ok

สถานะสามารถย้ายโดเมน หรือทำการอัพเดทข้อมูลโดเมนได้

pendingDelete

สถานะโดเมนกำลังถูกลบ เมื่อโดเมนติดสถานะ redemption และไม่มีการไถ่ถอน

pendingTransfer

สถานะกำลังย้ายโดเมน ย้งสามารถติดต่อเพื่อผู้ให้บริการเพื่อทำการยกเลิกการย้ายได้

redemptionPeriod

เมื่อโดเมนหมดอายุ และไม่มีการต่ออายุในเวลาที่กำหนด โดเมนจะติดสถานะ redemption เพื่อรอลบโดเมน แต่หากต้องการใช้งานโดเมนกลับมาทำงานอีกครั้ง สามารถติดต่อผู้ให้บริการเพื่อปลดสถานะ redemption และต่ออายุโดเมนได้

pendingRestore

สถานะกำลังคืนค่าโดเมน เมื่อทำการไถ่ถอนโดเมนจากสถานะ redemption

serverHold

สถานะผู้ให้บริการโดเมนทำการระงับการใช้งานโดเมน อาจด้วยเนื่องจากปัญหาใดๆก็ตาม ต้องติดต่อผู้ให้บริการเพื่อรับทราบปัญหา เมื่อแก้ไขได้จะกลับมาใช้งานได้ปรกติ

transferPeriod

สถานะย้ายโดเมนสำเร็จ กำลังย้ายไปยังผู้ให้บริการใหม่

 

 

Client Status Codes 

clientHold

สถานะถูกระงับการใช้งานชั่วคราว เกิดได้หลายกรณี เช่น โดเมนหมดอายุ, รอยืนยันผู้ใช้งาน, ผู้ใช้งานไม่ได้รับการยืนยัน, ข้อมูลผู้ใช้งานไม่ถูกต้อง ต้องติดต่อผู้ให้บริการโดเมนเพื่อสอบถามรายละเอียด

clientTransferProhibited

สถานะป้องกันการย้ายโดเมน ป้องกันโดเมนถูกย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาติ สามารถปลดล๊อก หรือแจ้งผู้ให้บริการปลดสถานะเพื่อให้ทำการย้ายโดเมนได้

clientUpdateProhibited

สถานะป้องกันการแก้ไขข้อมูลโดเมน ป้องกันการแก้ไขข้อมูลโดเมนโดยไม่ได้รับอนุญาติ สามารถปลดล๊อก หรือแจ้งผู้ให้บริการปลดสถานะเพื่อแก้ไขข้อมูลได้

 

 

ref : https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว