เพิ่มสินค้า V2

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ Wed, 27 Dec 2023 เมื่อ 02:23 PM โดย Eakkawat Rodpongsa

เพิ่มสินค้าแยกตามขั้นตอนดังนี้

 1. จัดการเพิ่มชื่อ รหัส รายละเอียดสินค้า และ SEO 
 2. จัดการสี ขนาดสินค้า
 3. จัดการราคาสินค้า 
 4. จัดการรูปสินค้า 
 5. บรรจุภัณฑ์ 
 6. SKUจัดการเพิ่มชื่อ รหัส รายละเอียดสินค้าสินค้า และ SEO

 1.หมวดหมู่สินค้า : เลือกหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการเพิ่มสินค้าลงไป ส่วนนี้จะไม่บังคับให้เลือกใช้งาน  โดยสินค้าจะแสดงโดยไม่มีหมวดหมู่สินค้าก็ได้  แสดงในส่วนของสินค้าทั้งหมดในเว็บไซต์ 

2.รหัสสินค้า : ไม่บังคับกรอกข้อมูล

3.*ชื่อสินค้า : บังคับกรอกข้อมูลตามภาษาที่เลือกใช้งาน 

- กรณีกรอกชื่อสินค้าในภาษาหลัก และภาษาอื่นไม่ได้กรอกชื่อสินค้าไว้ ข้อมูลจะถูกดึงไปแสดงจากภาษาหลักออโต้ 

- กรณีกรอกชื่อสินค้าตามภาษาที่เลือกใช้งาน  จะแสดงตามข้อมูลที่กรอก 

4.คำอธิบาย :ไม่บังคับกรอกข้อมูล  โดยสามารถกรอกคำอธิบายกรอกได้ประมาณ 150-170 ตัวอักษร

5.รายละเอียดสินค้า : ไม่บังคับกรอกข้อมูล กรอกข้อมูลลงใน editor ภาพ ข้อความและคลิป เป็นต้น 

6.Tag: ไม่บังคับกรอกข้อมูล- กรณีกรอกข้อมูล จะกรอกคำซ้ำไม่ได้ - หากมีการกรอกคำซ้ำ ระบบไม่บันทึกให้ออโต้ แสดงให้กรอกคำใหม่ 

7.SEO
*Meta title:บังคับกรอกข้อมูล ส่วนสำคัญมีผลต่อ seo 
ข้อความที่แสดงบน Title Bar ของบราวเซอร์ 
Meta Description: ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดโดยย่อของหน้าเว็บไซต์ที่แสดงผลอยู่ 
Meta Keyword: คำค้นที่ใช้ระบุสำหรับการค้นหาผ่าน 
Search Engine โดยคำค้นที่กำหนดควรสอดคล้องกับเนื้อหาในหน้านั้นๆ 
คำค้นแต่ละคำจะต้องคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)(comma)  
***ใส่คำที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นะครับ เช่น สินค้าชื่อเว็บไซต์   


 

จัดการสีและขนาดสินค้า

- สีสินค้า ไม่บังคับกรอกข้อมูล

 • เพิ่ม-ลบข้อมูลได้
 • ไม่สามารถเพิ่มสีซ้ำได้ กรณีเลือกสีซ้ำ ระบบจะไม่บันทึกข้อมูลให้ แจ้งเตือนให้เลือกใหม่

     - ขนาดสินค้า  ไม่บังคับกรอกข้อมูล

 • เลือกขนาดซ้ำไม่ได้
 • ระบบแสดงข้อมูลขนาดที่ถูกใช้งานก่อนหน้า
 • เพิ่มขนาดใหม่ได้เอง กรณียังไม่บันทึกเสร็จสิ้น ขนาดที่เพิ่มใหม่ จะยังไม่ถูกบันทึกลงฐานข้อมูล
 • เพิ่ม-ลบข้อมูลได้ 

จัดการราคาสินค้า

*เรียนรู้ข้อมูลที่ควรระบุสำหรับจัดการราคาสินค้า  
 

 • ตัวเลือกราคา :  ค่าเริ่มต้น  ใช้ราคาเดียวกันทั้งหมด, ราคาแยกตามสี, ราคาแยกตามขนาด, ราคาแยกตามสีและขนาด
 • สกุลเงิน
 • ราคา : ราคาทั่วไป
 • ส่วนลดราคาทั่วไป แบบ% และบาท *แสดงข้อมูล ราคา  ,ส่วนลด ,ราคาขาย  ราคาแสดงหน้าเว็บ ราคาขาย
 • ราคา (สมาชิก)
 • ส่วนลดราคาสมาชิก แบบ% และบาท *แสดงข้อมูล ราคา ,ส่วนลด ,ราคาขาย ราคาแสดงหน้าเว็บ ราคาขาย
 • ป้ายสถานะ : new ,sale,hot,cool,out of stock,best seller,pre-order  *ไม่บังคับเลือก
 • ใส่ข้อความแทนราคา : กรณีไม่ต้องการแสดงราคา หากใช้งานข้อความแทนราคา สินค้าชิ้นนี้จะไม่สามารถสั่งซื้อได้

  หมายเหตุ หลังจากลงข้อมูลแล้ว กรณีมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกราคา  จะต้องกรอกข้อมูลใหม่*ตัวเลือกราคา ค่าเริ่มต้น  ใช้ราคาเดียวกันทั้งหมด เซ็ทราคาเดียวกันทั้งหมด เมื่อคลิกเลือกสั่งซื้อหน้าเว็บ จะแสดงราคาเดียวกันทุกสีและทุกขนาด

 • กรณีใช้งานส่วนลด จะแสดงส่วนลดเดียวกันทุกสีทุกขนาดในฟั่งชั่นนี้
 • กรณีเปิดใช้งาน 2 สกุลเงิน กรอกข้อมูลอีกสกุลให้ครบถ้วน ระบบไม่ได้แปลงค่าเงินให้ *ไม่บังคับเลือกข้อมูล
 • กรณีเปิดใช้งาน ราคาสมาชิก ราคาดังกล่าวสิทธิ์จะได้เฉพาะสมาชิกที่ล็อคอินสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น *ไม่บังคับเลือกข้อมูล
 • ป้ายสถานะสินค้า ไม่บังคับเลือกข้อมูล เลือกให้ใช้งานดังนี้ new ,sale,hot,cool,out of stock,beat seller,pre-order

  *ตัวเลือกราคา ราคาแยกตามสี กรอกราคาแยกตามสีได้  แต่ละสีกรอกราคาต่างกัน

 • ตัวอย่าง สินค้ามี 5 สี ต้องกรอกราคา 5 ครั้งตามจำนวนสีที่เลือกใช้งาน
 • ราคาของแต่ละสีซ้ำได้
 • ส่วนลด ป้ายสถานะ สกุลเงิน อ้างอิงการใช้งานตามค่าเริ่มต้น

     *ตัวเลือกราคา : ราคาแยกตามขนาด กรอกราคาแยกตามสีได้  แต่ละสีกรอกราคาต่างกัน

 • ตัวอย่าง สินค้ามี 5 ขนาด ต้องกรอกราคา 5 ครั้งตามจำนวนขนาดที่เลือกใช้งาน
 • ราคาของแต่ละขนาดซ้ำได้
 • ส่วนลด ป้ายสถานะ สกุลเงิน อ้างอิงการใช้งานตามค่าเริ่มต้น

     *ตัวเลือกราคา : ราคาแยกสีและตามขนาด จำนวนข้อมูลราคาที่ต้องกรอกเพื่อใช้งาน จะเพิ่มตามสีและขนาดที่เลือกใช้

 • ตัวอย่าง สินค้ามี 2 ขนาด มี 3 สี ต้องกรอกราคา 6 ครั้ง เป็นต้น
 • ราคาของแต่ละรายการซ้ำได้
 • ส่วนลด ป้ายสถานะ สกุลเงิน อ้างอิงการใช้งานตามค่าเริ่มต้น

  


 

จัดการรูปสินค้า

หมายเหตุ หลังจากลงข้อมูลแล้ว กรณีมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกรูปสินค้า  จะต้องกรอกข้อมูลใหม่

 • ตัวเลือกรูปสินค้า : ค่าเริ่มต้น  ใช้รูปสินค้าเดียวกันทั้งหมด, รูปสินค้าแยกตามสี, รูปสินค้าแยกตามขนาด, รูปสินค้าแยกตามสีและขนาด  อ้างอิงตามหลักการใช้งาน ราคาสินค้า
 • อัพโหลดภาพสินค้าไม่จำกัด
 • ขนาดภาพสินค้าแนะนำ 800*600 px

  


 

บรรจุภัณฑ์

หมายเหตุ หลังจากลงข้อมูลแล้ว กรณีมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกรูปสินค้า  จะต้องกรอกข้อมูลใหม่

 • ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ : ค่าเริ่มต้น  ใช้บรรจุภัณฑ์  เดียวกันทั้งหมด, บรรจุภัณฑ์แยกตามสี, บรรจุภัณฑ์แยกตามขนาด, บรรจุภัณฑ์แยกตามสีและขนาด  อ้างอิงตามหลักการใช้งาน ราคาสินค้า
 • น้ำหนัก หน่วย : กรัม, กิโลกรัม, ปอนด์
 • ขนาด กว้าง*ยาว*สูง หน่วย : มิลลิเมตร, เซนติเมตร, นิ้ว, เมตร, ฟุต
 • ส่วนนี้ยังไม่แสดงในหน้าเว็บ

 

SKU

SKU (Stock Keeping Unit) คือ หน่วยที่จำแนกประเภทสินค้าที่เล็กที่สุดในระบบสินค้า เป็นการช่วยแยกความแตกต่างของสินค้าประเภทเดียวกันที่มีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็น สี ขนาด หรือลวดลาย Ref. ข้อมูล  http://www.logisticafe.com/2009/08/sku-stock-keeping-unit/  

ตัวอย่างเช่น 

สินค้ากางเกงยีนส์รหัส 001 size M  สี blue

001-M-blue 

 

 • รหัส SKU ตั้งรหัสตามตัวอย่างข้างต้น หรือตามลูกค้าต้องการ
 • รหัสบาร์โค้ด
 • จำนวนสินค้า * เชื่อมการใช้งานกับระบบคลังสินค้า *
 • ส่วนนี้ทั้งหมดยังไม่แสดงในหน้าเว็บ

ศึกษาคู่มือเพิ่มเติม

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว