ขั้นตอนขอย้ายโดเมนระหว่าง Account Z.com

สร้างโดย Nuttawat Trongjindarat, แก้ไขเมื่อ วันพุธ, 10 กรกฎาคม เมื่อ 11:53 AM โดย Nuttawat Trongjindarat

ขั้นตอนขอย้ายโดเมนระหว่าง Account Z.com มีทั้งหมด 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.กรอกข้อมูลบนแบบฟอร์มและจัดเตรียมเอกสาร
2.ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่อีเมล contact@netdesignhost.com
รายละเอียดขั้นตอนขอย้ายโดเมนระหว่าง Account Z.com


        การย้ายโดเมนระหว่าง Account Z.com ไม่ใช่การย้ายโดเมนออกจาก Z.com เป็นเพียงการย้ายไปยังบัญชีสมาชิกอื่นเท่านั้น โดยผู้โอนโดเมนเนม และ ผู้รับโอนโดเมนเนม จะต้องยินยอมและกรอกเอกสารตามที่ทางบริษัทฯ กำหนดเงื่อนไขไว้    ขั้นตอนที่ 1 : ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม โดยคลิกที่ไอคอนทางซ้ายมือ

    เพื่อกรอกเอกสารทั้งผู้โอนโดเมนเนม และ ผู้รับโอนโดเมนเนม


ขั้นตอนที่ 2 : ผู้โอนโดเมนเนม และ ผู้รับโอนโดเมนเนม จะต้องกรอกเตรียมเอกสารอื่น ๆ ตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้ และกรอกข้อมูลบนเอกสารขอย้ายให้ครบถ้วน (เอกสารด้านบนเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น)


หลังจากดำเนินการด้านเอกสารเรียบร้อย ผู้โอนโดเมนเนมจะต้องใช้อีเมลที่ทำการสมัครสมาชิกกับ Z.com และมีโดเมนที่ประสงค์ขอย้ายอยู่ในบัญชีสมาชิกนั้น ส่งอีเมลแจ้งความประสงค์มาที่ contact@netdesignhost.com เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และดำเนินการย้ายตามลำดับ


หมายเหตุ : 

• หากสมาชิกลงทะเบียนในนามบุคคล ระบุชื่อสกุลใต้ลายเซ็น พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนทั้งผู้โอนและผู้รับโอน

• หากสมาชิกลงทะเบียนในนามบริษัท แนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมประทับตราบริษัทบนเอกสารฉบับนี้ข้างลายเซ็นทั้งผู้โอนและผู้รับโอน (หากบริษัทไม่มีตราประทับต้องแนบเอกสาร บอจ.3 ประกอบ)


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว