วิธีแปลงไฟล์จาก PEM Format ไป PFX/PKCS#12

สร้างโดย Somchai Pengjam, แก้ไขเมื่อ Fri, 23 Feb 2024 เมื่อ 09:25 AM โดย Pattapong Y.

    
    ปกติ SSL Certificate ที่ได้รับหรือดาวน์โหลดจากทางz.com จะได้ไฟล์ SSL Certificate , IntermediateCA และ RootCA (ทั่วไปไม่ต้องติดตั้งไฟล์ Root)
 

    ซึ่งทั้ง 3 ไฟล์ จะอยู่ในรูปแบบ PEM Format (เป็นข้อความ TEXT)  หาก Serverที่จะนำไปติดตั้ง หรือต้องการรูปแบบ  PFX/PKCS#12 Format  จะต้องทำการแปลงไฟล์ เพื่อนำไปใช้งานก่อน


โดยวิธีการแปลงไฟล์ และสิ่งที่ต้องเตรียม สามารถดำเนินการได้ดังนี้

 • ไฟล์ PrivateKey ซึ่งได้จากขั้นตอนการสร้าง CSR 
 • ไฟล์ SSL Certificate ที่ได้รับ หรือดาวน์โหลด จากทาง z.com
 • ไฟล์ IntermediateCA ที่ได้รับ หรือดาวน์โหลด จากทาง z.com


 1. ไปที่เครื่องมือแปลงไฟล์ 
  โดยสามารถแปลงไฟล์ได้ที่ลิงค์ https://www.sslshopper.com/ssl-converter.html


 2. เลือกตั้งค่า ตามภาพ ให้เลือกหัวข้อ Type of Convert To เป็น PFX/PKCS#12

 3. จะได้รายละเอียดเป็นดังนี้
  • Certificate File to Convert  เลือก Choose ไฟล์ SSL Certificate  (.PEM)
  • Private Key File เลือก Choose ไฟล์ PrivateKey ซึ่งได้จากขั้นตอนการสร้าง CSR 
  • Chain Certificate File (optionl)ลือก Choose ไฟล์ IntermediateCA (.ICA) 
  • PFX Password ให้ใส่รหัสผ่านตามต้องการ

 4. เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อย ให้กด Convert Certificate 

 5. สามารถนำไฟล์ที่ได้รับนี้ ไปติดตั้งบน Server เช่น Windows Server ต่อไป ได้เลยครับ.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว