วิธีสร้าง FTP Account SEO Hosting Zcom

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ วันพฤหัสบดี, 27 เมษายน, 2023 เมื่อ 3:10 PM โดย Pattapong Y.

 1. Login เข้าไปยัง Control panel Seo Hosting : https://zseohosting.com/clientarea.php
 2. กดเข้าไปยังชุดโดเมนที่ใช้งาน

 3. กดที่ Login To cPanel

 4. กดเข้าที่ FTP Account

 5. กำหนดข้อมูลดังนี้
  ใส่User ที่ต้องการใช้งาน
  ตัวอย่าง

  ใส่ Password ที่ต้องการ ( รหัสผ่าน ต้องมี Strength มากกว่า 65 ขึ้นไป )
  ** หาก Strong ไม่ขึ้นจะเป็นเพราะมีภาษาไทยติดไป ให้ Ctrl + A และ Delete แล้วใส่รหัสผ่านใหม่ครับ ***

  กำหนด Directory
  รูปที่ 1 ให้ ลบตาม วงสีแดง ให้เหลือตามแบบรูป 2

 6. หลังจากกำหนดครบแล้วกด Create FTP Account และทดสอบ FTP ได้เลย ครับ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว