วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin

สร้างโดย Somchai Pengjam, แก้ไขเมื่อ Fri, 19 Jan 2024 เมื่อ 12:59 PM โดย Eakkawat Rodpongsa

1. login เข้าใช้งาน DirectAdmin 


2. กดเข้า Create/Restore Backups ที่หัวข้อ Advanced Features

3. หน้านี้จะเป็นการเลือกเพิ่มเติม กรณีต้องการทำ backup ทุกโดเมนให้ เลือก All domain 

    หรือทำบางโดเมนให้เลือก Seleted Domains  และเลือกติ๊กโดเมนที่ต้องการทำ Backup


    เมื่อเลือกเรียบร้อย กด X ออก จากนั้นกดปุ่ม CREATE BACKUP    จะมีสถานะขึ้นแจ้งว่า  "Backup creatoin added to queue you will receive a massage when it's complete"

    เมื่อเรียบร้อย จะมี massage แจ้งเตือนที่จอขวาบน ของสมาชิกครับ 


    เมื่อคลิกเข้าไปอ่านจะขึ้นว่า "Your backups are now ready"    วิธี Restore >>  วิธี Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin 
   

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว