ขั้นตอนการ add IP Private Network บน Cloud Centos 7

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ วันอังคาร, 7 มีนาคม, 2023 เมื่อ 2:56 PM โดย Pattapong Y.

 1. Login เข้า z.com
 2. จากนั้น เข้าไปยัง Cloud และทำการ Shutdown ตัว Cloud ที่ต้องการ add IP
 3. หลังจาก Shutdown แล้ว ให้ไปยัง Network
 4. กด Edit บน route ของ IP Private Network
 5. จากนั้นกำหนดเป็น  connect จากชื่อ name tag ที่ shutdown เครื่องไปและกด Save
 6. กลับไปยัง Cloud และทำการ Start Server
 7. ข้อมูล Network ของ Private Network ดูได้จาก Network information
 8. เลือก Display NIC เป็น Local-ztht....
  ตัวอย่าง

  ข้อมูลที่จะโชร์

 9. จากนั้นนำข้อมูลนี้ไปกำหนดในตัว Server
 10. SSH เข้า Server Centos 7
 11. เข้าไปยัง Path
  # cd /etc/sysconfig/network-scripts
 12. จากนั้นใช้คำสั่ง
  # vi ifcfg-eth1
 13. ใช้ขข้อมูลดังนี้
  DEVICE=eth1TYPE=Ethernet
  HWADDR= [ MAC Address ตามขั้นตอนที่ 8 ]
  ONBOOT=yes
  NM_CONTROLLED=no
  IPADDR= [ IP Address ตามขั้นตอนที่ 8 ]
  NETMASK= [ Subnet mask ตามขั้นตอนที่ 8 ]
 14. หลังจากกำหนดแล้ว บันทึกข้อมูลโดยใช้คำสั่ง :wp! ได้เลย ครับ
 15. และทำการ restart Network และทดสอบ ping ชุด IP private Network บน Clo

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว