ขั้นตอนการ Setting Zcom Sign

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ Thu, 27 Apr 2023 เมื่อ 03:53 PM โดย Pattapong Y.

 1. หลังจากที่ทำการ Order เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปยังหน้า My Z.com
  และกดเข้าไปยัง เมนู Z.com Sign

 2. กดที่ ตั้งค่าเริ่มต้น ( Server default Setting )

 3. ในช่องที่ 2.Account Information ( ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี ) จะมีให้กำหนด
  1. Corporate Name ชื่อบริษัท
  2. Person In Charge ผู้รับผิดชอบในการปฎิบัติหน้าที่ ( ต้องกำหนด )
  3. Email Address จะเป็น email ใช้ในการ Login เข้าหน้า z.com Sign *** จะไม่สามารถแก้ไขได้หาก Save ( บันทึก ) ข้อมูลไปแล้ว ก่อนกกด นั้นต้องมันใจว่าต้องการใช้งาน email ดังกล่าว และ email ดังกล่าวต้องใช้งานได้จริง เพราะระบบจะส่ง Password ไปยัง Email Address ที่กำหนด ***
  4. Name Tag เป็นการตั้งค่าชื่อของ เครื่อง หรือ บริการนั้น ๆ สามารถกำหนดตามต้องการได้
    
 4. หลังจากกดบันทึก สามารถเข้าใช้งาน Z.com Sign ได้เลยครับ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว