ขั้นตอนการ add IP Private Network บน Cloud Ubuntu 22.04

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ Wed, 27 Dec 2023 เมื่อ 10:06 AM โดย Eakkawat Rodpongsa

 1. Login เข้า z.com
 2. จากนั้น เข้าไปยัง Cloud และทำการ Shutdown ตัว Cloud ที่ต้องการ add IP
 3. หลังจาก Shutdown แล้ว ให้ไปยัง Network
 4. กด Edit บน route ของ IP Private Network
 5. จากนั้นกำหนดเป็น  connect จากชื่อ name tag ที่ shutdown เครื่องไปและกด Save
 6. กลับไปยัง Cloud และทำการ Start Server
 7. ข้อมูล Network ของ Private Network ดูได้จาก Network information
 8. เลือก Display NIC เป็น Local-ztht....
  ตัวอย่าง
  ข้อมูลที่จะโชร์
 9. จากนั้นนำข้อมูลนี้ไปกำหนดในตัว Server
 10. SSH เข้า Server Ubuntu 22.04
 11. จากนั้นใช้คำสั่ง เข้าไปยัง path นี้
  # vi /etc/netplan/11-gmovps.yaml
 12. ใช้ขข้อมูลดังนี้
  network:
    version: 2
      renderer: networkd
     ethernets:
  eth1:
  addresses:
  - [IP Address ตามขั้นตอนที่ 8]/23
  routes:
  - to: 0.0.0.0/0
  table: 101
  routing-policy:
  - from: [copy 3 ชุดหน้า ตัวอย่าง 10.192.168 ].0/23
           table: 101
 13. หลังจากกำหนดแล้ว บันทึกข้อมูลโดยใช้คำสั่ง :wp! ได้เลย ครับ
 14. และทำการ restart Network และทดสอบ ping ชุด IP private Network บน Cloud
  โดยใช้คำสั่ง
  # sudo netplan apply

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว