วิธีการ Restore File Web Hosting ( cPanel )

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ Thu, 27 Apr 2023 เมื่อ 03:00 PM โดย Pattapong Y.

 1. Login เข้า cPanel ของ Web Hosting
 2. เลือกเมนู FILES และไปที่ Backup

 3. ให้ไปที่ restore a home directory backup เลือกไฟล์ backup ที่ download มา ครับ หลังจากนั้นกดที่ upload ครับ

 4. จากที่ restore เรียบร้อยจะขึ้น ตามรูป นี้ ครับ

 5. ให้กลับมาที่หน้า cpanel ครับ แล้วไปที่ไฟล์ file manager ครับ

  จะพบว่ามีไฟล์ ที่ชื่อ cp ตามด้วยตัวเลขเพิ่มขึ้นมาครับ

 6. ให้กดเข้าใน cp ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ ครับ

  เลือก homedir > public_html > ชื่อโดเมนของท่าน ให้ท่าน กด select all ครับ เพื่อเลือกไฟล์ ทั้งหมด

 7. แล้วกด ที่ move เพื่อย้ายไฟล์ ไปยังไฟล์เว็บหลังของ ท่านที่ใช้งานครับ

 8. หากกดที่ move แล้ว จะขึ้น popup ขึ้นมา ครับ ตรง

  Enter the file path that you want to move this file to: ให้ลบทั้งหมดออกก่อน ครับ

 9. หลังจากนั้นให้ใส่ path เว็บหลังของท่านลงไปเช่น /public_html/yourdomain.com

 10. หลังจากนั้นกด move file(s) ครับเพื่อทำการ move ไฟล์ที่ทำ select all ไว้ไปตาม path ที่เราต้องการทั้งหมด ครับ

 11. กรณีหากมี mysql

  ตัว mysql ให้ท่านไปที่ ไฟล์ ที่ชื่อ cp ตามด้วยตัวเลขนั้น ๆ อีกครั้ง

  แต่ให้มาที่ folder mysql ครับ

 12. จะพบว่า ตัว mysql นั้นได้มีการ export ลงมาไว้ให้ครับ ท่านสามารถ download
  ลงมาในเครื่อง แล้ว ทำการ import เข้าไปใหม่อีกครั้งได้เลยครับ

  ในส่วนตัวเดิม รบกวน drop ออก ก่อน นะครับ แล้วข้อยทำการ import mysql ขึ้นไปใหม่ ครับ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว