วิธีเปลี่ยน Port Remote Desktop

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ Wed, 27 Dec 2023 เมื่อ 10:12 AM โดย Eakkawat Rodpongsa

 1. Remote เข้าไปยัง server ที่ใช้งาน
 2. สร้าง Rule Firewall สำหรับเปิดพอร์ตที่เราต้องเปลี่ยน
  ตัวอย่างเราจะเปลี่ยน port สำหรับรีโมทใหม่เป็นหมายเลข 18989
  ให้สร้าง Rule ใหม่ผ่านการเปิดโปรแกรม
  เข้า Control Panel > System and Security > Administrative Tools > Windows Firewall with Advance Security


 3. จากนั้นคลิก Inboud Rule > New Rule > Port > กด Nextจากนั้นเลือก TCP > และเลือก Specific local ports: ให้กรอกหมายเลข port เป็น 18989 และกด Nextเลือกตามภาพแล้ว กด Next

 4. เลือกตามภาพแล้ว กด Next 

 5. ตั้งชื่อ New Rule ว่า RDP New Port 18989 
  ตัวอย่าง เสร็จแล้วกด Next เป็นอันเสร็จสิ้น 

 6. หลังจากนั้นต้องแก้ Registry หลังกำหนดNew Ruleเรื่องเปลี่ยน port
  โดยเปิด Windows Powershell หรือ command prompt แล้วพิมพ์คำว่า regedit เมื่อหน้าต่าง Registry Editor เปิดขึ้นมา ให้ไปยัง
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp
 7. ดับเบิ้ลคลิก แก้ไขตรง PortNumber แล้วเลือก Decimal กรอกตัวเลขใหม่เป็น 18989 จากนั้นกด OK   และให้ทำการ รีบูทเซิร์ฟเวอร์  หรือรีสตาร์ดเซอร์วิสใหม่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว