ตรวจสอบ File Usage

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ Thu, 27 Apr 2023 เมื่อ 03:02 PM โดย Pattapong Y.

 1. Login เข้าไปยัง cPanel Web Hosting ที่ใช้งาน
 2. มาที่หัวข้อ ขั้นสูง หรือ advanced และกดที่ Terminal

 3. กดที่ I understand and want to proceed.
  หากเคยเข้าแล้ว จะไม่ขึ้นให้กด

 4. พิมคำสั่งดังนี้
  • cd public_html/
  • จากนั้นใช้คำสั่งนี้ต่อได้เลยครับ
  • find -printf "%h\n" | cut -d/ -f-4 | sort | uniq -c | sort -n
  • ข้อมูลจำขึ้นดังนี้
 5. ด้านหน้าคือจำนวน ไฟล์ ที่ใช้งานไป
  ตัวอย่าง

 6. ด้านหลังจะเป็นในส่วนของ path เว็บ และชื่อโดเมนที่ใช้งานครับ

 7. ให้ตรวจสอบตัวเลขที่เยอะที่สุด นั้นคือการใช้งานจำนวนไฟล์ที่เยอะที่สุดของเว็บนั้น ๆ
  ให้เข้าไปทำการลบไฟล์บางส่วนออกเพื่อให้จำนวน File Usage น้อยกว่า 250,000

  หลังจากลบออกและ File Usage น้อยกว่า 250,000 แล้ว เว็บจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว