วิธีการสร้าง mailling list และ ปิด footer mailling list ในระบบ z.com ( email hosting )

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ Fri, 19 Jan 2024 เมื่อ 10:00 AM โดย Eakkawat Rodpongsa

 1. Login เข้า cPanel
 2. กดที่ Mailing lists

 3. ช่อง list name ใส่ชื่อ account / user

  ช่อง domain เลือกเป็นชื่อ domain ที่ต้องการใช้งาน เช่นชื่อโดเมน ที่ใช้เป็น newyourdomain.com ให้เลือกเป็น newyourdomain.com นะครับ

  สำหรับ ช่อง password และ password (Again) ให้ใส่ password เดียวกัน

  หลังจากที่ใส่ passowrd แล้ว ช่อง access type ไม่ต้องแก้ไขครับ กด add ได้เลย

 4. หลังจากที่กด add แล้วจะมี user ขึ้นทางด้านล่างครับ ให้กดที่ Manage ครับ เพื่อทำการ setting

 5. มาตรงที่ send password ... ให้เลือกเป็น No ครับ

 6. Send monthly ...  และ Send welcome ... ให้เลือกเป็น No ครับ

 7. Send goodbye message ... และ Should the list moderators ..  และ Send mail to poster ..ให้เลือกเป็น No ครับ

 8. (Administrivia filter) Check postings and intercept ones that seem to be administrative requests?  เลือกเป็น No ครับ

  Maximum length in kilobytes (KB) of a message body. Use 0 for no limit. ปรับเป็น 0 / ศูนย์ ครับ

  Maximum number of members to show on one page of the Membership List. ปรับเป็น 50 ครับ

  หลังจากที่ปรับหมดแล้วกดที่ submite your changes ครับ

 9. กดที่ Membership Management...

  และกด ที่ [Mass Subscription] ครับ

 10. ช่อง enter one address per line below .. ให้ใส่ E-mail ที่ต้องการให้อยู่ใน กลุ่มนี้ครับ

  หลังจากใส่แล้วให้กดที่ submit your changes

 11. กดที่ Privacy options...

  และ กดที่ Sender filters

 12. ช่อง Action to take .. ปรับเป็น Accept

  หลังจากปรับแล้วกด submit your changes

  และกดที่ Recipient filters อีกครั้ง

  ปรับที่ Ceiling on acceptable number of recipients for a posting.  ให้ใส่เป็น 0

  หลังจากปรับแล้วกด submit your changes

 13. กดที่ Bomce processing

 14. Should Mailman perform automatic bounce processing? เลือกเป็น No ครับ

  หลังจากนั้นกด submit your changes ครับ

  เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับ ทดสอบการใช้งานได้เลย ครับ

 15. ไปที่ Menu Non-digest options

 16. ให้ลบ code ที่อยู่ในช่องตามภาพออก แล้ว save ก็เป็นอันเรียบร้อยครับ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว