วิธี Forceful Server Reboot บน WHM

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ Thu, 27 Apr 2023 เมื่อ 03:06 PM โดย Pattapong Y.

  1. Log in เข้าระบบ WHM
  2. ค้นหาเมนู Forceful Server Reboot

  3. กด Proceed>> เพื่อให้ระบบทำการ Reboot  หลังจากกด Reboot มีผลทำให้เข้าใช้งานไม่ได้ชั่วคราว

  4. รอจนกว่าระบบจะขึ้นครับ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว