วิธีเปลี่ยน Password Login เข้า cPanel ( WP Pro )

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ Thu, 27 Apr 2023 เมื่อ 02:58 PM โดย Pattapong Y.

  1. Login เข้าระบบ z.com
  2. เข้าที่ Menu WordPress หัวข้อ name tag แล้วเลือกเครื่องที่ต้องการ

  3. กดที่ Login Information

  4. กดที่ รูป ดินสอตรง Password เพื่อทำการเปลี่ยน Password login หน้า cPanel

  5. หลังจากกดจะมีช่องให้ใส่รหัสผ่าน สามารถกำหนดรหัสแล้วกด Save เพื่อบันทึกได้เลยครับ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว