วิธีเปลี่ยน location Mysql ไปยัง Disk ใหม่

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ Thu, 27 Apr 2023 เมื่อ 03:09 PM โดย Pattapong Y.

Command Line

mkdir /webdata/database
mount /dev/vdb /webdata/database

service mysqld stop && service nginx stop && service httpd stop

cp -r -a /var/lib/mysql /webdata/database
mv /var/lib/mysql /var/lib/mysql.bak
ln -s /webdata/database/mysql /var/lib/mysql

service mysqld start && service nginx start && service httpd start

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว