วิธีเปลี่ยนชื่อโดเมน WordPress ผ่าน PHPMyAdmin บน SEO Hosting

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ Thu, 27 Apr 2023 เมื่อ 03:12 PM โดย Pattapong Y.

 1. Copy code SQL ไปยัง Notepad ที่ใช้งาน ดังนี้
  UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'oldurl.com', 'newurl.com') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';
  UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, 'oldurl.com','newurl.com');
  UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'oldurl.com', 'newurl.com'); 
  UPDATE wp_postmeta SET meta_value = replace(meta_value,'oldurl.com','newurl.com');
 2. เข้าไปยัง PHP MyAdmin ที่ใช้งาน
 3. จากนั้นเข้าไปยัง wp-options จะพบชื่อโดเมน
  เดิมที่ใช้งาน ให้ทำการคัดลอกออกมา
 4. เปิด notepad ที่ คัดลอกตามข้อที่ 1 ไว้ก่อนหน้า
  จากนั้นให้ใส่ชื่อโดเมนเดิม ตรงคำว่า oldurl.com เช่นชื่อเดิม websitez.com เป็นต้น
  หลังจากใส่ครบแล้วให้ทำการ ใส่ชื่อโดเมนใหม่ที่ต้องการใช้งานใน newurl.com เช่น z.com เป็นต้น
 5. จากที่แก้ไขครบแล้ว ให้ทำการคัดลอกข้อมูลที่แก้ไขใน Notepad เพื่อนำไปวางใน PHP MyAdmin 
  จากนั้นกด GO ระบบจะแก้ไขจากชื่อเดิมไปยังชื่อใหม่สำหรับ Wordpress

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว