วิธีกำหนด IP เข้าถึง wp-admin ผ่าน .htaccess

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ Thu, 27 Apr 2023 เมื่อ 02:58 PM โดย Pattapong Y.

 1. Login เข้า cPanel
 2. กดเข้าไปยัง File Manager

 3. จากนั้นเข้าไปยัง Path Public_html/YourDomain.com/wp-admin

 4. จากนั้น New File

 5. กำหนดชื่อ File เป็น .htaccess และกด Create New File

 6. กด edit file

 7. ใส่ข้อมูลดังนี้

  ทำการ Copy Code ตัวนี้เข้าไปใส่ในไฟล์โดยสามารถแก้ไข IP ที่ต้องการให้สามารถเข้า wp-admin ได้ตรง xxx.xxx.xxx.xxx หากแก้ไขเรียบร้อยแล้วกด Save Changes

  order deny,allow

  allow from xxx.xxx.xxx.xxx

  deny from all


 8. และกด Save Change เพื่อบันทึก ข้อมูล

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว