วิธีใช้ตัว scan Virus ใน Cpanel

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ Thu, 27 Apr 2023 เมื่อ 03:02 PM โดย Pattapong Y.

 1. Login เข้าไปยัง cPanel ของ Web Hosting
 2. กดที่ Virus scanner

 3. เลือกสิ่งที่เราต้องการ scan
  • scan mail เป็นการ scan virus ที่เมล
  • scan Entire home Directory เป็นการ scan virus ตั้งแต่ path home Directory
  • scan public Web Space เป็นการ scan vrius path ใน Public_html
  • scan Public FTP Space เป็นการ scan virus ใน path ของ FTP ที่ใช้งาน

 4. หลังจากเลือกตามต้องที่ต้องการได้แล้ว ทำการกด Scan now ได้เลยครับ
 5. ระบบจะทำการ Scan Virus

 6. กรณีตรวจสอบพบ virus
  ตัวอย่าง

 7. หลังจากที่ scanner เรียบร้อยแล้วหากพบ virus ระบบ จะขึ้น Path ไฟล์ มาให้และ virus
 8. ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกความต้องการได้ครับ ว่า ต้องการลบออก หรือเก็บไว้ หรือต้องการกักไปก่อน ครับ
  1. Quarantine = กีกกัน
  2. Destroy = ล้างข้อมูล
  3. Ignore = ละเว้น
 9. หลังจากเลือกแล้วให้กดที่ ดำเนินการล้างข้อมูล หรือ Prcoess Cleanup

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว