วิธีการใส่ user.ini แทน php.ini

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ Thu, 27 Apr 2023 เมื่อ 03:02 PM โดย Pattapong Y.

การใส่ .user.ini นั้น จะเป็นการปรับจำพวก upload file หรือ memory_limit หรืออื่น ๆ ที่ต้องการปรับ

จะมีข้อมูลดังนี้


upload_max_filesize = 1000M

post_max_size = 2000M

memory_limit = 3000M

file_uploads = On

max_execution_time = 180


หากมีข้อมูล เพิ่มเติม สามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้

ตัว .user.ini นั้น จะเหมือนกับ php.ini แต่ ในการใส่นั้น หากใส่เป็นแบบ php.ini ในตัว file web ตัวข้อมูลในการปรับเปลี่ยนนั้นจะไม่แสดงโชร์ ครับ

ต้องใส่ .user.ini เข้าไปข้อมูล ที่ต้องการปรับถึงจะโชร์ ขึ้นมาครับ

ในการใส่สามารถทำได้ดังนี้

ต้องสร้างไฟล์ .user.ini ขึ้นมาก่อนครับ โดยเปิด Program  notepad / notepad++ หรือ Sublime Text  หรือ program อื่น ๆ ที่ใช้งานครับ

กด newfile ขึ้นมา และข้อมูลนี้เข้าไปครับ


upload_max_filesize = 1000M

post_max_size = 2000M

memory_limit = 3000M

file_uploads = On

max_execution_time = 180


หลังจากนั้นกด Ctrl + S หรือ save ข้อมูล ครับ โดย ตั้งชื่อ file เป็น .user.ini นะครับ

และเลือก path หรือ ที่เก็บตัวไฟล์ ที่ต้องการครับ และ กด save อีกครั้ง


หลังจากนั้น เปิด Program FTP ขึ้นมา และ login เข้า FTP Program ที่ใช้งาน

ยกตัวอย่าง FileZilla ครับ

ใส่ข้อมูล Host / user / password / และ Port ครับ หลังจากใส่ครบแล้วกด เชื่อมต่อด่วน หรือ connect ครับ

หลังจากที่ connect เข้ามาที่ตัว web แล้ว โยนไฟล์ .user.ini เข้าไปไว้ในไฟล์ เว็บ ครับ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว