วิธีBlock Spam ด้วยชื่ออีเมลหรือโดเมน ในSmarterMail (V. Interface ใหม่)

สร้างโดย Somchai Pengjam, แก้ไขเมื่อ Fri, 22 Dec 2023 เมื่อ 12:10 PM โดย Pattapong Y.

เบื้องต้นเราต้องมีรายชื่ออีเมลที่เป็น Spam หรือรายชื่อโดเมนที่ต้องการBlock โดยดำเนินการได้ ดังนี้..

 1. Login เข้าหน้า WebMail ผ่านลิงค์  Mail.Domainname  ของเรา
  ด้วยUserสิทธิ์ Admin หรือUser ที่ต้องการตั้งค่าบล็อก

 2. จากนั้นกดที่เมนู More > Settings

 3. รายละเอียดเมนูด้านซ้ายมือที่แสดง ให้เลือกเมนู "Content filtering"  จากนั้นกดที่ New


 4. กำหนดค่า มีดังนี้
  4.1   ตั้งชื่อหัวข้อการบล็อก เช่น Block Spam
  4.2   New Condition หมายถึง การเลือกเงื่อนไขการบล็อก เช่นเลือก From Address 
          คือการบล็อกโดยชื่ออีเมล
  4.3   New Action คือการเลือกว่าจะทำอย่างไรกับเงื่อนไขข้อ2  
          หากเป็นการBlock spam ให้เลือกเป็น  Delete Message

 5. เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อย กด Save เพื่อบันทึก

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว