วิธีตั้งค่า Autoresponder ในSmarterMail

สร้างโดย Somchai Pengjam, แก้ไขเมื่อ Thu, 04 Apr 2024 เมื่อ 10:23 AM โดย Pattapong Y.

    Autoresponder ระบบตอบรับอัตโนมัติ  
ระบบตอบรับอัตโนมัติ คือ การตอบกลับอีเมลที่เขียนไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะถูกส่งกลับโดยอัตโนมัติเมื่อมีคนส่งอีเมลมา ไว้ตั้งค่ากรณี ผู้รับไม่อยู่ หรือเป็นวันหยุด ตัวอย่างข้อความ เช่น " ไปพักร้อนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง มิถุนายน 15 หากเป็นเรื่องด่วนกรุณาโทร 099-xxx-xxxx "

 1. เข้าเว็บเมล mail.ชื่อโดเมนของเรา   loginด้วย email ที่เราใช้งาน
  จากนั้นกดที่เมนู Settings

 2. กดเข้าไปที่เมนู Autoresponder จะมีรายละเอียดให้ตั้งค่า
  Autoresponder  จะมีให้ใส่รายละเอียด ดังนี้
      -Subject : หัวเรื่องของข้อความตอบรับอัตโนมัติ

      -Response to Send to Domain Users : ข้อความที่จะถูกส่งไปยังบัญชีอื่น ภายในโดเมนเดียวกัน


       -Response to Send to Everyone Else  :  ระบบจะส่งข้อความที่ระบุไว้ ถึงทุกคนที่อยู่นอกโดเมน


  Optoins  จะมีให้ใส่รายละเอียด ดังนี้
      -Enable Autoresponder:  ให้เปิดใช้งาน
   
      -Disable responses to indirect mail : เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ระบบตอบรับอัตโนมัติจะถูกทริกเกอร์ทางอีเมลเท่านั้น


      -Only send between certain dates :  ตั้งค่านี้เพื่อระบุช่วงวันที่เริ่ม และวันที่สิ้นสุด


      -Send To  : ตั้งค่าว่าใครได้รับข้อความตอบรับอัตโนมัติของเรา

        -Domain Users Only : หากตั้งค่าตัวเลือกนี้ จะได้รับอีเมลตอบกลับเฉพาะโดเมนเดียวกัน กรณีนี้ต้อง
  กรอกรายละเอียดในหัวข้อ "Response to Send to Domain Users "ด้วย

        -Domain Users and My Contacts Only : หากตั้งค่าตัวเลือกนี้ จะได้รับอีเมลตอบกลับอีเมลภายนอกด้วย กรณีนี้ต้อง กรอกรายละเอียดในหัวข้อ "Response to Send to Domain Users " และ Response to Send to Everyone Else ด้วย

         -Everyone : หากตั้งค่าตัวเลือกนี้  ระบบตอบรับอัตโนมัติไปยังทุกคนที่ส่งอีเมลถึงเรา กรณีนี้ต้อง กรอกรายละเอียดในหัวข้อ "Response to Send to Domain Users " และ Response to Send to Everyone Else ด้วย

 3. จากนั้นกด SAVE เพื่อบันทึก 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว