วิธีการสร้าง User Email ใน SmarterMail

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ วันพุธ, 27 ธันวาคม, 2023 เมื่อ 12:12 PM โดย Eakkawat Rodpongsa

 1. Login เข้าหน้า Webmail
  ( เมล Admin@yourdomainname.com หรือ User ที่ได้รับสิทธิ Admin@yourdomainname.com เท่านั้นที่มีสิทธิสร้าง User)

 2. เข้าเมนู Domain Setting & Accounts & กด New เพื่อสร้าง User ใหม่

 3. กำหนดรายละเอียด User Email
  1. Username : ใส่ User ที่ต้องการ เช่น sales , support , contact ( ไม่ต้องใส่ @domain ระบบจะทำการเพิ่มให้เองอัตโนมัติ )
  2. Password : กำหนดรหัสผ่าน โดยต้องกำหนดตามกฏให้ขึ้นสีเขียวทั้งหมด
   ข้อกำหนดการตั้ง Passoword
   • ต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
   • มีอักษรพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 1ตัว
   • ชื่อต้องไม่ตรงกับ Username
   • มีตัวเลขอย่างน้อย 1ตัว
   • มีตัวอักษรพิเศษอย่างน้อย 1ตัว เช่น ! # @ $ &
  3. Confirm Password : ใส่รหัสผ่านซ้ำอีกครั้ง
  4. Force password change at next login : หากติ๊กใช้งาน เมื่อ User login ครั้งแรกด้วยรหัสที่กำหนดให้ระบบจะบังคับให้ User กำหนดรหัสใหม่


 4. เสร็จแล้วให้กด Save เป็นการจบการสร้าง User และส่ง user@domain.com และ password ให้ User เข้าใช้งานผ่านหน้า Webmail ได้เลยครับ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว