การตั้งค่า Whitelist Smarter Mail 16.x

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ Wed, 27 Dec 2023 เมื่อ 10:43 AM โดย Eakkawat Rodpongsa

 1. login เข้ามายัง webmail
 2. กดเข้ามาที่ setting

 3. กดที่ Spam Filtering

 4. มาทางด้านขวาที่เขียนว่า Trusted Senders จะมีให้เลือก 2 อย่าง คือ
  1. Trusted Domains
  2. Trusted Email Addresses
 5. Trusted Domains เป็นการ ทำ whitelist ในระดับ domain
  เช่น ชื่อ E-mail ที่ต้องการทำคือ test@netdesignhost.com
  ที่ต้องเข้าไปใส่จะเป็นด้านหลัง @ คือคำว่า netdesignhost.com ครับ
  โดยกดที่ รูป ดินสอทางด้านหลัง Trusted Domains จะมี popup เด่งขึ้นมาครับ
  วิธีการใส่ กรณีหากต้องการใส่หลาย โดเมน เช่น เราต้องการ whitelist ชื่อโดเมนอื่น ๆ ด้วย
  เช่น netdesignhost.com กับ testnetdesignhost.com ต้องทำการกด Enter ลงมา ดังภาพ

  หากมีมากกว่า 2 domain ขึ้นไปสามารถกด enter ลงมาได้เลื่อย ๆ และ ใส่ชื่อที่ต้องการเข้าไปได้ครับ
  หลังจากใส่ ครบแล้วกด ok ได้เลย ครับผม หลังจากกดแล้วลองทดสอบ ใช้งานอีกครั้ง ครับ

 6. Trusted Email Addresses เป็นการทำการ whitelist ในส่วนของ E-mail ครับ
  เช่น E-mail ที่ต้องการทำคือ test@netdesignhost.com สามารถทำการกด
  รูปดินสอทางด้านหลัง Trusted Email Addresses ได้เลยครับ
  หลังจากกดแล้วจะมี topup เด่งขึ้นมา สามารถใส่ชื่อ E-mail ที่เราต้องการได้เลยครับ
  กรณีหากมีหลายชื่อ เช่น test@netdesignhost.com และ test2@netdesignhost.com ให้ทำการกด enter ลงมาครับ
  และใส่ e-mail ที่ 2 ได้เลย

  หากมีมากกว่า 2 ชื่อขึ้นไป ให้ทำการ กด enter ลงมาได้เลยครับ
  และทำการใส่ชื่อ e-mail เพิ่มเติมเข้าไปได้เลย หลังจากที่ใส่เรียบร้อยแล้ว กด ok ได้เลยครับ
  หลังจากนั้นสามารถทดสอบ การใช้งานอีกครั้งได้เลย ครับ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว