การลบ E-mail account ( smarter mail 16.x )

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ Wed, 27 Dec 2023 เมื่อ 11:04 AM โดย Eakkawat Rodpongsa

  1. login เข้าหน้า smarter mail โดย ใช้ User admin@yourdomainname.com ที่ใช้งานอยู่
  2.  กดที่รูป ฟันเฟือง และกดที่ Accounts

  3. กดติ๊กช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้า user ที่ต้องการจะ ลบ และ กดที่ Delete เพื่อลบ

  4. กดที่ Delete อีกครั้งเพื่อยืนยันการลด user / Account

  5. หลังจากลบแล้ว จะพบว่า user ดังกล่าวนั้นได้หายไปแล้ว ครับ พร้อมเนื้อเมลที่ใช้งาน ครับ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว