ขั้นตอนการยื่นเรื่องสำหรับ Domain Client-hold

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ Fri, 19 Jan 2024 เมื่อ 12:41 PM โดย Eakkawat Rodpongsa

โดเมนที่ใช้งานขึ้น status active ปกติ แต่ไม่สามารถใช้งานได้ 


ตัวอย่างวิธีส่งเรื่องแก้ไข

  1. แก้ไข  Whois information
  2. หลังจากแก้ไขแล้วแจ้งกลับมายัง z.com เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ส่งข้อมูลเพื่อที่จะให้ลูกค้าส่งเอกสารกลับมา
  3. จะมีเมลจาก contact@netdesignhost.com แจ้งไปยัง email ตาม Registrant และ admin

    จาก ตัวอย่าง Subject : 【利用制限のご連絡】[お名前.com] Whois情報修正のお願い  yourdomain.com

  4. ให้ลูกค้า Reply email กลับ พร้อมเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งขอ ครับ

    เพื่อที่ทาง z.com จะดำเนินการแจ้งไปยังค่ายโดเมนดำเนินการต่อไป


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว