ขั้นตอนการตั้งค่ากำหนด SMTP Accounts

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ Wed, 27 Dec 2023 เมื่อ 11:06 AM โดย Eakkawat Rodpongsa

 1. Login เข้า Smarter Mail ที่ต้องการตั้งค่า
 2. กดเข้าไปยัง Setting

 3. กดเข้าไปยัง Connectivity

 4. ในช่อง SMTP Accounts กด + New SMTP Account

 5. จากนั้นกำหนดค่า SMTP Account
  Display Name - ชื่อที่ควรปรากฏในฟิลด์ จาก ของอีเมลที่ส่งโดยใช้บัญชีนี้
  Server Address - ที่อยู่สำหรับเซิร์ฟเวอร์อีเมลภายนอกที่คุณต้องการเชื่อมต่อ ซึ่งมักจะอยู่ในรูปแบบ mail.example.com
  Server Port - พอร์ตที่ใช้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อีเมล ตามค่าเริ่มต้น พอร์ตคือ 25 อย่างไรก็ตาม ISP บางรายบล็อกพอร์ต 25 ตามค่าเริ่มต้น ดังนั้นจึงควรตรวจสอบกับผู้ให้บริการอีเมลหรือผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้พอร์ตที่เหมาะสมสำหรับบัญชีนี้
  Encryption - ประเภทของการเข้ารหัสที่จำเป็นโดยเซิร์ฟเวอร์อีเมลภายนอก ISP และผู้ให้บริการหลายรายต้องการให้คุณใช้ SSL เพื่อส่งอีเมล
  Email Address - ที่อยู่อีเมลแบบเต็มที่สอดคล้องกับเซิร์ฟเวอร์อีเมลภายนอก ตัวอย่างเช่น Net@example.com
  Enable Authentication - เลือกตัวเลือกนี้หากจำเป็นต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ SMTP เพื่อส่งอีเมลจากที่อยู่อีเมลนี้ นั่นหมายความว่า เมื่อคุณพยายามส่งข้อความโดยใช้บัญชีนี้ SmarterMail จะส่งข้อมูลประจำตัวของคุณกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ส่งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่ของคุณและแจ้งให้เซิร์ฟเวอร์ที่ส่งอีเมลทราบว่าคุณได้รับอนุญาตให้ส่งอีเมลจากบัญชีนั้น
  Username - ตัวระบุที่ใช้ในการตรวจสอบกับเซิร์ฟเวอร์อีเมลภายนอก ในหลายกรณี ข้อมูลนี้และที่อยู่อีเมลจะต้องเหมือนกัน
  Password - รหัสผ่านที่ใช้ในการตรวจสอบกับเซิร์ฟเวอร์อีเมลภายนอก
  ตัวอย่าง

  หลังจากกด Save

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว