วิธีเข้าตรวจสอบดูพื้นที่ Email รวมทุก USER

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ Wed, 27 Dec 2023 เมื่อ 12:13 PM โดย Eakkawat Rodpongsa

  1. login โดยใช้ user admin@ชื่อโดเมนที่ใช้งาน.ดอทที่ใช้งาน
  2. กดที่ report
  3. จะอยู่ที่หัวข้อแรก Overview ครับ 
  4. จะมีระบุข้อมูล Disk Usage ครับ

  5. สามารถดูข้อมูลรวมการใช้งานได้เลย

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว