วิธีการเปลี่ยน Password ของ User ด้วย Admin

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ Wed, 27 Dec 2023 เมื่อ 12:11 PM โดย Eakkawat Rodpongsa

  1. Login หน้า Webmail ด้วยเมลที่ได้รับสิทธิ Admin@yourdomainname.com

  2. กดเข้าไปที่ Domain Setting / Account แล้วเขาไปที่ User ที่ต้องการเปลี่ยน Passowrd

  3. กดเข้าไปที่ ... (Actions) & Change Passowrd

  4. กำหนด Password ใหม่ตี่ต้องการ เสร็จแล้วกด Save

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว