การตั้งค่าE-Mail ในโปรแกรมMozilla Thunderbird

สร้างโดย Somchai Pengjam, แก้ไขเมื่อ Wed, 27 Dec 2023 เมื่อ 10:52 AM โดย Eakkawat Rodpongsa

    Thunderbird เป็นโปรแกรมหนึ่ง ใช้ในการรับ-ส่งอีเมล  ลักษณะการทำงาน หลักการคล้าย ๆ กับ Ms.Outlook                                                              

1. คลิกที่โปรแกรม Mozilla Thunderbird 

2. วิธีเข้าไปเพื่อตั้งค่าบัญชี  สามารถเข้าได้ 2 วิธี

    2.1 เลือก Choose What to Set Up เลือก Email เพื่อทำการสร้าง และตั้งค่าบัญชี 

    2.2  หรือเลือกจากเมนู File > New > Get a New Mail Account... จากนั้นคลิกที่     Use an existing email account   เพื่อทำการสร้าง และตั้งค่าบัญชี 

3. ส่วนนี้ กรอกข้อมูลอีเมลของเรา  เช่นอีเมล@โดเมน  


 • Your full name :  ชื่อผู้ใช้ ชื่อนี้จะแสดงให้ผู้อื่นเห็น
 • Email address : ที่อยู่ บัญชี email ของผู้ใช้
 • Password : กรอกรหัสผ่านของผู้ใช้


จากนั้นแนะนำกด Configure manually  เพื่อกำหนดค่าเพิ่มเติมเอง



4. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

    Incoming server

 • Protocol:  ชนิดของการเชื่อม IMAP กับ POP3 แนะนำให้เลือก IMAP 
 • Hostname:  ชื่อ host server ที่จะใช้ทำการรับ Email
 • Port:   pop3 = 995 /  imap = 993 
 • Connection security: แนะนำ SSL/TLS
 • Authentication method: แนะนำ Normal password
 • Username: Email ของผู้ใช้งาน


    Outgoing server 

 • Hostname:  ชื่อ host server ที่จะใช้ทำการส่ง Email
 • Port: 465 
 • Connection security:แนะนำ SSL/TLS 
 • Authentication method:  แนะนำ Normal password
 • Username:  Email ของผู้ใช้งาน


*** ค่า Hostname:   หากไม่ทราบ ให้สอบถามกับผู้ให้บริการ email server

หลังกำหนดค่าเสร็จ จากนั้นกดที่ Advanced Config

       

5. หลัง Advanced Config  จะเจอข้อมูลดังภาพ  ให้กด OK

จะเจอข้อมูลดังภาพ  


    ภาพข้อมูลที่แสดงหน้านี้ เป็นรายละเอียดที่เรากำหนดไปก่อนหน้านั้น  

ข้อมูลที่เราตั้งค่าระบบจะ Save ให้อัตโนมัติอยู่แล้ว 

สามารถกด X ออกได้เลยครับ  หากไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม  


จากนั้นจะพบหน้าต่าง การรับ-ส่งอีเมล สามารถทำสอบใช้งานได้เลยครับ


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว