วิธีตั้งค่า Site Redirection ใน DirectAdmin

สร้างโดย Somchai Pengjam, แก้ไขเมื่อ วันศุกร์, 19 มกราคม เมื่อ 1:14 PM โดย Eakkawat Rodpongsa

      

    การตั้งค่า Site redirection คือการกำหนดให้มีการส่งต่อ URL ที่กำหนด 

ไปยังอีก URL ที่เราต้องการ     1. login เข้าใช้งาน DirectAdmin  


    2. ในหมวด Account Manager  คลิกที่ Site Redirection    3. คลิกที่เมนู  + CREATE NEW REDIRECT 

    จากนั้นจะมีหน้าต่าง กำหนดการตั้ง Site Redirection  ดังนี้


- Local URL Path :    กรอก URL ที่ต้องการ redirect


- Redirect Type    :   เลือกรูปแบบการ redirect

    301 – Permanent : การเปลี่ยนเส้นทางของ URL หนึ่งไปยังอีก URL หนึ่ง อย่างถาวร   คะแนนอันดับของ search engine จะถูกโอนไปยัง URL ใหม่ด้วย)

    302 – Temporary : การเปลี่ยนเส้นทางของ URL หนึ่งไปยังอีก URL หนึ่ง แบบชั่วคราว คะแนนอันดับของ search engine จะไม่ถูกโอนไปยัง URL ใหม่)

    303 – Replaced : เปลี่ยนเป็น URL ที่เราต้องการ  เมื่อเรียก URL หรือ Path ที่ระบุ ให้เปลี่ยนเป็น URL เป้าหมาย (Destination URL)


- Destination URL : กำหนด URL ปลายทางเมื่อกำหนดค่าต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม CREATE


    4. ระบบจะแจ้งข้อความว่า "Redirect Added" คือได้เพิ่มการ redirect แล้ว 

สามารถเข้า URLต้นทาง เพื่อทดสอบRedirect  ได้เลยครับ
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว