วิธีสร้าง Mailing List ใน DirectAdmin

สร้างโดย Somchai Pengjam, แก้ไขเมื่อ Fri, 19 Jan 2024 เมื่อ 01:04 PM โดย Eakkawat Rodpongsa

1. login เข้าใช้งาน DirectAdmin  

2. กดเข้า Mailing Lists ที่หัวข้อ E-mail Manager

   

3. กด + CREATE MAILING LIST

4. จากนั้นจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมา ให้ตั้งชื่อกรุ๊ปอีเมล

หมายเหตุ : ชื่อกรุ๊ปอีเมล ต้องไม่ซ้ำกับชื่อ User Email Address


5.  เมื่อตั้งชื่อเรียบร้อย จะได้ชื่อกรุ๊ปอีเมลแสดงขึ้นมา  ให้ทำการกดเข้าไปที่ชื่อกรุ๊ปอีเมล

6. จากขั้นตอนที่แล้ว ให้กด+ ADD SUBSCRIBER จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมา ให้เพิ่มรายชื่ออีเมลเข้าไปในกรุ๊ป 

จากนั้น กดADD เพื่อบันทึก 


7. เมื่อเพิ่มเรียบร้อย จะแสดงรายละเอียดอีเมลที่อยู่ในกรุ๊ป


หมายเหตุ: เมื่อเราต้องการส่งอีเมลให้รายชื่อภายในกรุ๊ป ก็ให้ทำการส่งไปที่ชื่อกรุ๊ป ที่เราตั้งชื่อตามขั้นตอนที่ 5บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว