วิธีติดตั้ง Joomla บน DirectAdmin

สร้างโดย Somchai Pengjam, แก้ไขเมื่อ Fri, 19 Jan 2024 เมื่อ 01:22 PM โดย Eakkawat Rodpongsa

ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ดาว์นโหลดตัวโปรแกรมJoomla ได้ที่ Link: Joomla! Downloads


2. นำไฟล์ที่ดาว์นโหลดขึ้น Hosting สามารถเลือกดำเนินการได้เช่น

-Upload ข้อมูลผ่านระบบจัดการ Control Panel Hosting  คู่มือ : การอัปโหลดไฟล์ผ่าน file manager

-Upload โดยการใช้โปรแกรม FTP

หมายเหตุ 

ตำแหน่งไฟล์เว็บไซต์ในDirectAdminคือ   /Domains/ชื่อโดเมนของเรา/public_html


3. เมื่อทำการอัปโหลดไฟล์เข้าไปใน Hosting แล้ว ให้ดำเนินการ Extract File ที่ดาว์นโหลดมา

- Extract File บนระบบจัดการ Control Panel Hosting คู่มือ : การExtractไฟล์ผ่าน file manager


4. ดำเนินการสร้าง MySQL Database และ Database User เพื่อใช้เป็นข้อมูลระหว่างทำขั้นตอน Installation Joomla 

คู่มือ : การสร้าง MySql ใน DirectAdmin


5. เข้าเว็บไซต์ของเรา http://youwebsite.com/installation/index.php เพื่อทำขั้นตอนการ Installation Joomla

    URL ตัวอย่างเช่น: http://imissyou.com/installation/index.php 

กรอกรายละเอียด จากนั้นกด Setup Login Data6. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับเวบไซต์และ กำหนด Username & Password เพื่อใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบจัดการ Joomla จากนั้นกด Setup Database Connection


หมายเหตุ 

Password ควรมี 12 อักษรขึ้นไป


7. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับเวบไซต์และ กำหนด Username & Password เพื่อใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบจัดการ Joomla จากนั้นกด Install Joomla


8. เมื่อระบบ Install เรียบร้อย จะพบข้อความ "Congratulations! Your Joomla! site is ready."


9.  สามารถเรียกใช้เว็บไซต์ได้ http://youwebsite.com  (ชื่อโดเมนตัวอย่าง)

     หรือจัดการข้อมูลของเวบไซต์ได้ที่  http://youwebsite.com/administrator/  (ชื่อโดเมนตัวอย่าง)

 บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว